Hoppa till innehållet

Organisation

En effektiv organisation
Vår organisation är uppbyggd som en matris som kombinerar line management och ansvar för olika funktioner. Matrisen är den optimala lösningen för vår organisation med korta beslutsprocesser och klart definierade ansvarsområden. En matrisorganisation får oss att producera värdeskapande aktiviteter och maximerar effekten av synergier inom koncernen.

Värdekedja och funktionsområden
De primära aktiviteterna i företagets värdekedja är Product & Brand Concepts, Production & Logistics, Sales & Marketing, HR och Fincance/IT.

HÅG, RH, BMA och RBM administreras och förvaltas av separata Brand Managers.

organisation-sbs

Produkten har lagts till