Hoppa till innehållet

Företagets ansvar

På Scandinavian Business Seating har vi en övergripande idé om att vi har ett ansvar utöver att tjäna pengar, det vill säga att ta hand om naturen och de människor som är inblandade.

Vi strävar efter att vara en miljömedveten aktör på marknaden vars produkter, tjänster och processer, genererar minimala utsläpp av växthusgaser, inte utgör en hälsorisk, och resulterar i minimalt avfall. Scandinavian Business Seating avser att vara en ansvarsfull medlem av samhället och våra medarbetare ska visa etisk medvetenhet. Dessa attityder måste genomsyra allt vi gör, genom hela värdekedjan.

På Scandinavian Business Seating, ska vi bli igenkända av våra kärnvärden: kundfokus, innovation och resultatfokus. Detta förutsätter att vi kan skapa en kultur av innovation, ett starkt fokus på våra kunder, och ett målinriktat arbete för att uppnå resultat. Vår företagskultur ger en grund för engagemang och förståelse och gre vägledning till alla våra anställda. Avsikten är att bidra till en god arbetsmiljö som ger mervärde för våra anställda, kunder och ägare.

Produkten har lagts till